Priser

Takstblad for perioden 1.1. - 31.12.2021

Alle priser er excl. moms
.
Abonnementsafgift                      1.700,00 kr.

Fastafgift, pr. m2                              12,00 kr.

MWh                                                390,00 kr.

Rykkergebyr                                   100,00 kr.  (momsfrit)

Flytteafregning                                 65,00 kr.

Flytteafregningsregulering            300,00 kr.

Mellemopgørelse                             300,00 kr.

Tilslutningsafgift:                       12.395,20 kr.

Ved byggeri med flere boligenheder og kun én hovedmåler, opkræves tilslutningsafgift + kr. 1500,- pr. efterfølgende boligenhed.
.
.
Stikledningsbidrag: Faktiske omkostninger fra skel og frem til og med hovedhaner.
.
.
Byggemodningsbidrag: Faktiske omkostninger deles mellem antal grunde.            Værket opkræver byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder/byggegrunde.                                                          Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, men kan maksimalt udgøre værkets faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet. Byggemodningsbidraget skal betales inden etablering af hovedledningen.

.

Tillæg for manglende afkøling:
Gennemsnitsafkølingen skal opnå min. 27°C. Hvis afkølingen er lavere tillægges det målte forbrug, 1% pr. manglende grad afkøling. 
Tillæg til MWh-prisen, incl. moms: 4,875 kr. pr. manglende grad °C x forbrugte MWh.

 

Takstblad for perioden 1.1. - 31.12.2022

Se det nye takstblad her