Priser

Takstblad for perioden 1.1. - 31.12.2022

Alle priser er excl. moms
.
Abonnementsafgift                      1.700,00 kr.

Fastafgift, pr. m2                              12,00 kr.

MWh                                                390,00 kr.

Rykkergebyr                                   100,00 kr.  (momsfrit)

Flytteafregning                                 65,00 kr.

Flytteafregningsregulering            300,00 kr.

Mellemopgørelse                             300,00 kr.

Tilslutningsafgift:                       15.000,00 kr.

 

Ved byggeri med flere boligenheder og kun én hovedmåler, opkræves tilslutningsafgift + kr. 1500,-
pr. efterfølgende boligenhed.


I konverteringsområderne (A til F) er prisen for enfamilieboliger med 1 stikledning
kr. 78.000 inkl moms frem til 1.1. 2025.
Prisen er inkl levering og montering af fjernvarmeunit, men omfatter ikke tømrer-, murer- eller malerarbejde.

Specifikation af dette fremgår af vor hjemmeside.


Stikledningsbidrag: Faktiske omkostninger fra skel og frem til og med hovedhaner.


Byggemodningsbidrag: Faktiske omkostninger deles mellem antal grunde.

Værket opkræver byggemodningsbidrag i forbindelse med nye
udstykningsområder/byggegrunde.
Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, men kan maksimalt udgøre værkets faktiske omkostninger til etablering
af hovedledninger i udstykningsområdet. Byggemodningsbidraget skal betales inden etablering
af hovedledningen.


Tillæg for manglende afkøling:
Gennemssnitsafkølingen skal opnå min. 27°C.
Hvis afkølingen er lavere tillægges det målte forbrug, 1% pr. manglende grad afkøling.
Tillæg til MWh-prisen, inkl. moms: 4,875 kr. pr. manglende grad °C x forbrugte MWh.