Generalforsamling 2021

20. april 2021

VAMDRUP FJERNVARME A.m.b.A afholder generalforsamling

Tirsdag den 25.5.2021 kl. 19.30 på Hotel Vamdrup

Dagsorden iflg. vedtægter.