Beskrivelse af værkets drift

 

TEKNIK
Varmeproduktionen fra Vamdrup Fjernvarme er opdelt i tre kategorier : Spildvarme fra Rockwool, kraftvarme og kedeldrift.

SPILDVARME
Spildvarmeanlægget blev etableret og igangsat i 1978, men blev i 1988 moderniseret med et særskilt pumpehus placeret på hjørnet af Industrivej og Duevej. Ca. 1/3 af Vamdrup Fjernvarmes varmeleverance kommer fra Rockwool. Fjernvarmevandet tages fra hovedledningens returløb i Østergade. Returvandet pumpes her, via pumpestationen gennem en transmissionsledning til 2 varmevekslere på Rockwool hvor det opvarmes af kølevandet fra Rockwools kupolovne, og pumpes tilbage til hovedledningens fremløb i Østergade med en temperatur på 80°C.

KRAFTVARME
KraftvarmeMotoranlægget blev etableret ved hovedcentralen i Nygade i 1997, og består af 1 stk. Wärtsilä 16V25SG motor. Det er en 16 cylindret medium-speed firtakts turboladet motor, og der anvendes naturgas som brændstof. Cylinderdiameteren er 250 mm og har en slaglængde på 300 mm. Da motoren er af lean burn typen (mager blanding af gas og luft), er den forsynet med forkamre hvor en federe blanding af gas og luft antændes af tændrør, der så tænder selve gasblandingen i cylinderen. Motoren er forbundet med og trækker en 10 kV synkrongenerator af fabrikat ABB-Industries Type AMG 630L6. Ved samproduktion af både el og varme opnås en optimal udnyttelse af brændslet, som her er naturgas, og forbrændingen af naturgassen er meget miljøvenlig. Kraftvarmeanlægget giver en el-ydelse på 2850 kWh og en varmeydelse på 3800 kWh, . Vamdrup Fjernvarme fremstår i dag som et moderne kraftvarmeværk.

KEDELDRIFT
KedlerKedeldriften foregår på to kedelcentraler. Centralen i Nygade og centralen beliggende på Bavnevej.

NYGADE
Kedelanlægget består af to stk. Vølund kedler, hvoraf den ene kører kondenserende drift. Kedlerne var tidligere oliefyrede, men er blevet modificeret og ombygget til naturgasfyring. Derudover findes et stk. Danstoker kedel, der er en decideret naturgasfyret kedel. Centralen har en samlet varmeydelse på 14 MW. 

CENTRALEN på Baunevej
Kedelanlægget består her af et stk. Falkenborg kedel og et stk. Vølund kedel. Kedlerne er også her tidligere oliefyrede kedler, der er blevet modificeret og ombygget til naturgasfyring. Centralen har en samlet varmeydelse på 3,8 MW. Centralen står som reservecentral, hvorfor den årlige varmeleverance fra kedelanlægget er yderst begrænset og nogle år nul.