Nye priser 2019

3. december 2018

Nye priser 2019

Som det fremgår er forbrugsafgiften hævet væsentlig. Og dermed også jeres a’conto betaling.

Den væsentligste årsag til prisstigningen er grundbeløbets bortfald som tidligere oplyst på den ordinære generalforsamling – og beskrevet udførligt i dagspressen. Men også kraftig stigning i gaspriserne spiller en stor rolle

Vamdrup Fjernvarme arbejder intensivt i at skaffe en alternativ og billigere varmeleverance – og vi forventer at have dette på plads med virkning fra medio 2020. 

Detaljer om dette vil vi komme tilbage med i løbet af de næste måneder.

Yderligere info under fanen ØKONOMI