Om os

Vamdrup Fjernvarme A.m.b.A. blev stiftet i 1959, som et traditionel oliefyret fjernvarmeværk.

Værket blev etableret i Vamdrups nedlagte el-værksbygninger. Til at begynde med, var der 92 forbrugere (målere). Der blev i starten anvendt dieselolie som brændstof, men senere gik man over til at anvende heavy fuelolie.

I 1978 blev der i samarbejde med Rockwool etableret et spildvarmeanlæg, for at aftage spildvarmen fra produktionen på deres fabrik.

Værket gik i 1985 over til ren naturgasfyring.

Med baggrund i den politiske aftale fra 1986 vedr. landets fremtidige el-udbygning (Energiplan 2000) modtog kommunalbestyrelsen i 1995 en påbudsskrivelse om etablering af et kraftvarmeværk i Vamdrup by. Ud fra dette besluttede værkets bestyrelse selv at forestå dette arbejde. Der blev udarbejdet forskellige modelberegninger, hvoraf et forslag blev forelagt kommunalbestyrelsen til godkendelse. Et projektforslag med udgangspunkt i fortsat aftag af spildvarme fra Rockwool samt etablering af et gasmotoranlæg i Nygade i det bestående fjernvarmeværk blev indsendt til Energistyrelsen og godkendt. Motoranlægget blev etableret i 1997, og bestyrelsen valgte en Wärtsilä 16V25SG gasmotor.

I efteråret 2021 indgik værket en aftale om levering af varme fra TVIS og aftager nu varme fra TVIS og Rockwool, som sendes ud til forbrugerne i Vamdrup. Årligt produktion ca. 36.000 MWh. sendes ud til ialt ca. 1165 forbrugere. I vinteren 21/22 tilsluttes yderligere ca. 80 nye forbrugere og i løbet af 2022 forventes yderligere 145 forbrugere tilsluttet.

 

//