Takstblad for perioden 1.1. - 31.12.2024

                          
                                                     Priser excl. moms                                              Priser incl. moms                                              
Abonnement                                        1.700,00 kr.                                                     2.125,00 kr.

Effektafgift, pr. m2                                    12,00 kr.                                                         15,00 kr.

MWh                                                       475,00 kr.                                                        593,75 kr.

Rykkergebyr                                         100,00 kr.  (momsfrit)                                      100,00 kr.  (momsfrit)

Flyttegebyr                                             65,00 kr.                                                           81,25 kr.
Flytteafregningsregulering                  300,00 kr.                                                         375,00 kr.
Mellemopgørelse                                  300,00 kr.                                                         375,00 kr.
Lukkebesøg + genoplukning               975,00 kr.                                                       1.218,75 kr.
Tilslutningsbidrag:                            15.000,00 kr.                                                    18.750,00 kr.

 

Ved byggeri med flere boligenheder og kun én hovedmåler, opkræves tilslutningsafgift + kr.  1.875,00 incl.moms/ kr. 1.500,00 excl. moms pr. efterfølgende boligenhed.


I konverteringsområderne (A til F) er prisen for enfamilieboliger med 1 stikledning
kr. 78.000 inkl moms frem til 1.1. 2025.
Prisen er inkl levering og montering af fjernvarmeunit, men omfatter ikke tømrer-, murer- eller malerarbejde.

Specifikation af dette fremgår af vor hjemmeside.


Stikledningsbidrag: Faktiske omkostninger fra skel og frem til og med hovedhaner.


Byggemodningsbidrag: Faktiske omkostninger deles mellem antal grunde.

Værket opkræver byggemodningsbidrag i forbindelse med nye
udstykningsområder/byggegrunde.
Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, men kan maksimalt udgøre værkets faktiske omkostninger til etablering
af hovedledninger i udstykningsområdet. Byggemodningsbidraget skal betales inden etablering
af hovedledningen.


Tillæg for manglende afkøling:
Gennemssnitsafkølingen skal opnå min. 27°C.
Hvis afkølingen er lavere tillægges det målte forbrug, 2% pr. manglende grad afkøling.
Tillæg til MWh-prisen, incl. moms: 11,875 kr./ kr. 9,50 kr. excl. moms pr. manglende grad °C x forbrugte MWh.

//